Poliittinen hajakuormitus

Poliittinen hajakuormitus      3.1.2007

Jukka Tuori agronomi  Huittinen

 

 

Punkalaitumenjoki Satakunnassa kiehui jouluna talvisateiden ansiosta jälleen kuin harmaa savitaikina. Veden mukana kulkeutuu alajuoksulle valtavat määrät maa-ainesta. Preiviikin merenlahti Porissa saa taas lisää savisedimenttiä pohjaansa. Punkalaitumenjoessa veden pinta vaihtelee suuresti , kun sataa rankasti, niin joki reagoi noin vuorokauden viiveellä. Silloin vesimäärä moninkertaistuu ja  virtausnopeus kasvaa ja se irrottaa  joen pojasta ja rantaluiskista savea ja muuta maa-ainesta mukaansa.

Olen seurannut 40-vuotta tämän Kokemäenjoen sivuhaaran käyttäytymistä täällä Huittisten Leppäkosken kylässä. Tänä aikana en ole kertaakaan kuullut enkä nähnyt yhdenkään”ympäristöasiantuntija” havainnen tätä ilmiötä, vaan satoja kertoja kylläkin todenneen kritiikittömästi, että maa-aines ja niiden mukana kemiallisina sidoksina olevat ravinteet/alkuaineettulevat vesistöön maataloudesta. Minun mielestäni jokien mukanaan kuljettamat maamassat ovat ekosysteemin luonnollista hajakuormitusta, veden ja alkuaineiden kierokulkua. Vain todella pieni osa on pelloilta maataloustuotannon aikaansaamaa.

Maanviljelijät turhaan syntipukkeina!

Tiedotusvälineet välittävät ns. ympäristöihmisten tarjoaman tiedon näyttävästi julkisuuteen tarkistamatta sisällön oikeellisuutta ja tieteellistä näyttöä. Nyt on viime viikot ruoskittu Suomen”surkeaa” metsätaloutta, mutta väliin on kyllä päässyt aina maatalouden vesistöjä pilaavahajakuormitus. Joulun ja uuden vuoden välipäivinä tein taas omaa ” maanviljelyskemian” tutkimustyötä Punkalaitumenjoen rannassa. Vieressä joki kiehui savisen harmaana ja minä konttasinjokitörmässä tutkien pelloilta tulevien salaojien laskuaukkoja. Ensinnäkin hyvin näyttivät toimivan,kun putken täydeltä, kaaressa lensi vesi jokea kohti kuin Manneken bisillä Brysselissä.

Nyt se tutkimus-”pointti”, putkista tuleva vesi oli täysin kirkasta. Vedessä ei ollut maahiukkasia eikä myöskään siksi fosforia. 95% pelloista on salaojitettua ja siksi peltojen aiheuttama ravinnekuormitus on todella pientä verrattuna siihen informaatioon , joka tiedotusvälineissä totena, kritiikittömästi annetaan viikosta toiseen. Maanviljelyskemiaa Mustialassa ja Viikissä tenttineenä rohkenen väittää, että paljonpuhuttu fosfori on lähes ainayhdisteinä vaikealiukoisessa muodossa ja kulkeutuu vesistöön vain, kun maahiukkaset tulvien taijokien aiheuttaman eroosion kautta ottavat virtaukseen mukaan maata. Sen sijaan typpi ja kalium ovat luonnon kiertokulussa aina ”kulkureina” matkalla, koska ovat herkästi vesiliukoisessa muodossa.

 

Maatalouden lopettaminen Suomesta ei vaikuttaisi merien ravinnekuormaan juurikaan.

Auttaisiko todellakaan mitään Suomenlahden ja Pohjanlahden ravinnekuormitukseen , jos kotimainen maataloustuotanto lopetettaisiin kokonaan?  Uskon , että tieteellisesti olisi vaikeanäyttää hyötyä. Hajakuormitus jatkuisi veden kiertokulun mukana entisellään. Sana hajakuormitus on poliittinen termi.  Se on kotimaista maataloutta mustaamaan synnytetty iskusana. Sitä on toistettu vuosikymmenet. Kaikki kansalaiset tietävät sanan ja ajattelevat myös pitkälti niin, että se merkitsee maatalouden saastuttavaa vaikutusta luontoon. Vaikka hajakuormitus on sananmukaisestihajakuoritusta , on siitä saatu synnytettyä melko pysyvä puoluepoliittinen väline.