Ystävät lähellä, viholliset kaukana

Ystävät lähellä, viholliset kaukana
Jukka Tuori maakuntaneuvos, agronomi Huittinen
Ystävät lähellä ja vihamiehet kaukana !

Otsikko pätee myös kunnallispolitiikassa. Kun päätöksenteossa on ihmisten välillä pahoja jännitteitä, lykkäytyvät kiireellisetkin asiat helposti. Kuntalainen, rivimies tai nainen ei voi ymmärtää, miksi päätöksiä ei saada aikaan selvissäkään asioissa. Sitten saavat kaikki luottamushenkilöt ”kelvottoman” leiman, kun pari riitelijää on saanut päätöksenteon sekaisin. Kokemuksesta voin sanoa, että epävirallinen kanssakäyminen päättäjien välillä lisää luottamusta. Myös esittelijänä oleva virkamies voi aiheuttaa riitelyä tuomalla ristiriitaiseksi koetut asiat päätettäväksi ilman epävirallista ennakkokeskustelua.

 

Miksi riidellään ja vastustetaan enemmistöpäätöksiä?

Syitä on paljon. Listaan tärkeimpiä. Luottamushenkilön omat pyrkimykset voivat aiheuttaa ankaraa taistelua. Julkisuudenkipeät yksilöt vastustavat päätösesityksiä, koska lehtien toimittajat ovat ottaneet tavaksi kertoa jutuissaan vastustavien päättäjien niemet. Vastuun kantava enemmistö ei juurikaan saa nimiään esille lehtijutuissa. Tämä aiheuttaa ymmärrettävää katkeruutta. Tietysti voidaan olla perustellusti voimakkaasti erimielisiä, mutta sen ei tarvitse johtaa riitelyyn. Joskus näinkin vain käy. Riitaa syntyy myös helposti, kun johtohenkilöt pyrkivät jyräämään vähin keskusteluin oman tahtonsa läpi. Luonnostaan voimakkaat, äänekkäät persoonat luovat eripuraa silloin, kun eivät ymmärrä tai arvosta kunnallisen päätöksenteon luonnetta.

 
Luottamus ja johtajuus
Parhaimmillaan kokeneet johtajat voivat väistää nämä edellä kuvatut riitelyn aiheet ja kunnallisesta päätöksenteossa vahvistuu luottamus ja jopa ystävyys yksilöiden välillä. Epäviralliset yhteydet, palaverit tasoittavat tietä sopuisalle päätöksenteolle. Jokaiselle luottamushenkilölle pitää tulla tunne, että hän voi halutessaan vaikuttaa. Yhteisten asioiden hoito on myös inhimillistä toimintaa. Siinäkin pätee samat arvot kuin vaikka perhepiirissä. Pitää osata kuunnella ja tarvittaessa joustaa. Ahkeruus palkitaan myös ja suvaitseva ja anteeksiantava asenne säästää luottamushenkilöä itseään ja muita kanssapäättäjiä.