Lämpöketju

Kylmäketju taitaa olla käsitteenä  meille tutumpi. Sen pitäminen on tärkeää ruuantuotannossa, mutta ihmisten välisessä kanssakäymisessä se on liian vallitsevaa ja tuhoisaa. Kirjailija Mari Mörö   pui uudessa kirjassaan nykyisen perhe elämän kaaosta. Hän korostaa, että liian herkästi perheen jäsenten välinen ”lämpöketju” katkeaa ja siitä alkaa erittäin murheellinen kehitys erityisesti lasten kannalta. Lämpöketju-sanalla hän tarkoitta ihmisten välistä kiintymystä, rakkautta, luottamusta  arvostusta ja yhdessä tekemistä.

Lämpöketju ihmisten välillä on tärkeä kaikkialla. Hyvät ihmissuhteet yrityksen sisällä ovat usein avain menestykseen. Kunnissa ja maakunnissa luottamushenkilöt joutuvat tekemään päätöksiä yhdessä. Aina ei voi suinkaan todeta , että ihmisten välinen ”lämpöketju” olisi kunnossa.

Mikä olisi keino, jolla päästäisiin keskinäiseen luottamukseen, arvostukseen. Meidän pitäisi pystyä antamaan anteeksi toisillemme. Koston ylläpito sitoo henkiset voimavarat ja luottamusta ei voi syntyä.. Meidän tulee antaa anteeksi, koska itsekin teemme väärin ja tarvitsemme anteeksiantoa. Myös kuntien välille tarvitaan ”lämpöketjua”, anteeksiantoa. Surullinen esimerkki on Pori ja sen naapurikuntien välinen hyytävä kylmyys. Pienet naapuri pitävät yllä koston ilmapiiriä. Ne kokevat , että menneisyydessä Pori isona on toiminut heitä kohtaan väärin ja he eivät osaa antaa anteeksi, vaan hakevat koston paikkaa. Tämä ”kylmäketju” estää paljolti kehitystä koko Satakunnassa.

Pidetään lämpöketju kunnossa kunnallisvaalimelskeessäkin Jukka Tuori