Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta, jossa ratsastaja on mukana kehollaan ja tunteillaan. Keskeistä on asiakkaan, hevosen ja terapeutin vuorovaikutus.

Tuorin Ratsutilalla ratsastusterapiaa on tehty vuodesta 1990. Ella Tuori on Suomen ensimmäisiä ratsastusterapeutteja. Jutta Tuori valmistui 3.3.2013 ratsastusterapeutiksi(SRT) Ypäjän hevosopistolta.Vaativaan terapiatyöhön soveltuvia ratsuja on Tuorin Ratsutilalla useita.

Ratsastusterapiassa saavutetaan fyysisen kehonhallinnan lisäksi elämyksiä ja itsetunnon merkittävää kehittymistä. Ratsastusterapialla on myös kasvatuksellisia tavoitteita mm. itsehillintä, keskittyminen, pelon voittaminen, onnistumisen ilo.

Terapiatiimiin kuuluu asiakkaan ohella terapiaan soveltuva hevonen, ratsastusterapeutti ja avustaja. Turvallisuus ja rauhallinen, monipuolinen ympäristö ovat edellytys kuntoutuksen onnistumiselle.